tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When one gets arroused and off by bike parts
Brian Howey stop bikegasming over my bike magazine
viết bởi James Bond 28 Tháng một, 2005