tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
a self declared name by one of the secrectary in SIT CLUB (NYP) executive comitte 05.
hey 'bikini queen', not wearing bikini today ar?
viết bởi tristan 19 Tháng hai, 2005