tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
anyone named Jordan who currently own and use a nokia n-gage and who love playing halo 2 for the mircrosoft x-box
Yo hit up the bildge
viết bởi Bildge 26 Tháng hai, 2005