tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Gay or acting gay
Mohammed you are so bilesh.
viết bởi BRedLal 28 Tháng năm, 2009

Words related to bilesh

bilo fag gay homo queer