tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A GROUP OF MORE THAN ONE BIMBO.
HEY, BIMBOLAYA AT YOUR SIX.
viết bởi LIKES BIMBOLAYA 27 Tháng ba, 2010