tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Blunt with cocaine
"Yo I'm rolling a bin laden blunt, yall in?"
viết bởi moneyfiend 02 Tháng mười một, 2013