tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
An airplane.
Bob: Hey man, can you take me to the airport at 7? I have to catch the bin laden wagon at 9:30.

Steve: Sure dude, be careful
viết bởi Benevolous 18 Tháng sáu, 2013