tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a substitution for bitch
OMG u r sucha binjer!!!!
viết bởi Laisha 10 Tháng sáu, 2005