tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the capacity to survive as possessed by living organisms.
If an animal loses bio-capacity gradually, it may get extinct.
viết bởi uttam maharjan 16 Tháng mười, 2011