tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
its what there aint nothin of
aint no bioner
viết bởi ms. joena joe jackson 22 Tháng ba, 2004