tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
biological organism.
Animals and plants are biorgs.
viết bởi uttam maharjan 08 Tháng mười hai, 2012