tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A very interesting girl I met on Gifyo who had white hair and cool features
she likes bioshock and cats
Bioshockkitten is cute &&& pale
viết bởi gifyogirl123 26 Tháng mười hai, 2013