tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
walking on two feet.
Barefoot bipedalism is a good form of exercise.
viết bởi uttam maharjan 28 Tháng một, 2010