Top Definition
an aerola/nipple that is large enough to stand alone as whole boob; an aerola/nipple that is so large that you can't tell where it ends and the boobs begins
If it weren't for my bipple, my boob wouldn't even fill an A CUP.
viết bởi Maude 22 Tháng tư, 2004
A nipple on someone's back caused by back fat and bra straps
viết bởi Jesssssss1264 11 Tháng mười một, 2013
A burger nipple (a huge nipple!)
Chloe: "Ah, Phoebe! what is that?"
Phoebe: "Its my Bipple"
Chloe: "Thats one cool Bipple."
viết bởi SexyBeast0394 02 Tháng mười hai, 2009
Balls that have nipples!
" it puts da lotion on da bipples"
viết bởi teamBipples 23 Tháng chín, 2011
it is what you get when you cross a nipple and a boob.
Those girls were having lesbian sex about a month ago, and now the sonogram said that their child would have one huge bipple in the middle of their chest.
viết bởi artre 21 Tháng ba, 2006
a nipple on the bottom of a ball sack
dam his bipple is huge
viết bởi sam david and zack 09 Tháng chín, 2008
a very big nipple
dam she gots a bipple
viết bởi andy tran 23 Tháng ba, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×