tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
when some dude tries too get gay with you
hey man dont birape me
viết bởi corinianssaysalame 10 Tháng chín, 2011