tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Fuckin sweet
That kickflip down the 13 stair was bircacorific.
viết bởi Benjamin Richard Johnson 12 Tháng tư, 2004