tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A bunch uh birds up in one zone
Ya, dat be a bird haze!
viết bởi l-l-lickit 06 Tháng sáu, 2010