1 kilo of cocaine, plural version would be "BIRDS"
ive got only about a half a bird left untill i holler at spanish jose later this evening
viết bởi crispy chris the barber 19 Tháng tám, 2007
twat, cunt, labia, vagina, you get the idea....a women's genitalia
I was a virgin until Bob mounted my bird.
viết bởi John R. 09 Tháng mười hai, 2003
Extending the middle finger and thumb. As in Top Gun
"You know, the bird. I'm sorry I hate it when it does that"
viết bởi Goose 07 Tháng mười hai, 2003
a girl with a atitude
"yeah she a bird she stay sh*ttin' on me.
viết bởi Said 04 Tháng mười hai, 2003
Charlie Parker
Bird is the greatest saxophonist who ever lived.
viết bởi European 29 Tháng mười, 2003
a females vagina
i wanna treat her like its thanksgiving and stuff her bird.
viết bởi gee money 06 Tháng chín, 2003
Penis, cock, male genitalia.
Dude, she grabbed my bird!!!
viết bởi Anthony Verrecchio 10 Tháng một, 2003
An adjective used to describe someone of homosexuality
Evan Abrams,a jewish boy who loves the OC and Halo, is sort of bird.
viết bởi From Train 27 Tháng mười một, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×