1 kilo of cocaine, plural version would be "BIRDS"
ive got only about a half a bird left untill i holler at spanish jose later this evening
viết bởi crispy chris the barber 19 Tháng tám, 2007
having some sort of issues.
After talking with that ho last night, that girl got serious birds.
viết bởi Ricky Roma 25 Tháng mười, 2003
former or active k.k.k. member or old drunk
man that bird tried to change its feathers
viết bởi Anonymous 19 Tháng tám, 2003
a cheap article of clothing
Yo bro, that shirt is bird. Cheap cheap.
viết bởi aNT4 04 Tháng mười hai, 2004
1.a girl u fuckin around wit
2.crack
1.yo me n my niggaz ran a train on dat bird d otha day, son.
2.famz,n i need 2 get these birds ona street.
viết bởi Kool-Aid 10 Tháng chín, 2004
a bird is a female or male who gives head.
there is this girl giselle who may want to be a bird to this kid hines like the ketchup if he asked her to...
viết bởi Maeghan 15 Tháng sáu, 2004
stupid person...who does dumb things
your a fuckign re-tard!!
viết bởi Re-tard 13 Tháng bảy, 2003
1. Senator, National Hero opposed to the war mongers in the white house
2. a flying thing
All hail Robert Byrd!
look theres a bird flying
viết bởi Michael 05 Tháng ba, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×