1 kilo of cocaine, plural version would be "BIRDS"
ive got only about a half a bird left untill i holler at spanish jose later this evening
viết bởi crispy chris the barber 19 Tháng tám, 2007
noun, slang for Penis
She likes me, especially since she found out I have a big bird. Her Cat eats my bird all up!!
viết bởi Hasbro 19 Tháng sáu, 2006
one kilo
15,000 is what it takes to kop a bird from me
viết bởi Dirty-G 05 Tháng mười, 2003
It is the word
Bird, bird bird...bird is the word
viết bởi iCreatewords 05 Tháng hai, 2010
An amount of money, usually 3 quid. Used in the south of England.
"Hey Jack, lend us a bird!"
viết bởi marcw 20 Tháng năm, 2013
A creature with wings.
There is a bird in the sky.
viết bởi arianne! 14 Tháng tám, 2010
A kilo of cocaine
I need a bird

Whats's a bird?

A kilo of coke, dumbass!
viết bởi your mom #2 29 Tháng chín, 2009
Also known as 'The Word.'
A-well-a don't you know about the bird?
Well, everybody knows that the bird is the word!
A-well-a bird, bird, b-bird's the word
viết bởi stevenflow1989 06 Tháng mười, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×