1 kilo of cocaine, plural version would be "BIRDS"
ive got only about a half a bird left untill i holler at spanish jose later this evening
viết bởi crispy chris the barber 19 Tháng tám, 2007
one kilo
15,000 is what it takes to kop a bird from me
viết bởi Dirty-G 05 Tháng mười, 2003
in the uk, bird is a common expression for an amount (any) of prison time.
no dave tonight then?

No man,he got pulled on a warrant,he'll be doing bird for the next six months.
viết bởi 20bag 19 Tháng năm, 2007
An amount of money, usually 3 quid. Used in the south of England.
"Hey Jack, lend us a bird!"
viết bởi marcw 20 Tháng năm, 2013
A kilo of cocaine
I need a bird

Whats's a bird?

A kilo of coke, dumbass!
viết bởi your mom #2 29 Tháng chín, 2009
A $100 bill.
"You wanna flip for a bird?"
viết bởi BLACKPEOPLE1337 12 Tháng sáu, 2012
A creature with wings.
There is a bird in the sky.
viết bởi arianne! 14 Tháng tám, 2010
It is the word
Bird, bird bird...bird is the word
viết bởi iCreatewords 05 Tháng hai, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×