1 kilo of cocaine, plural version would be "BIRDS"
ive got only about a half a bird left untill i holler at spanish jose later this evening
viết bởi crispy chris the barber 19 Tháng tám, 2007
An amount of money, usually 3 quid. Used in the south of England.
"Hey Jack, lend us a bird!"
viết bởi marcw 20 Tháng năm, 2013
A kilo of cocaine
I need a bird

Whats's a bird?

A kilo of coke, dumbass!
viết bởi your mom #2 29 Tháng chín, 2009
one kilo
15,000 is what it takes to kop a bird from me
viết bởi Dirty-G 05 Tháng mười, 2003
A creature with wings.
There is a bird in the sky.
viết bởi arianne! 14 Tháng tám, 2010
Also known as 'The Word.'
A-well-a don't you know about the bird?
Well, everybody knows that the bird is the word!
A-well-a bird, bird, b-bird's the word
viết bởi stevenflow1989 06 Tháng mười, 2008
The middle finger.
That asshole just flipped me the bird!
viết bởi SiliconHero 24 Tháng tư, 2003
A $100 bill.
"You wanna flip for a bird?"
viết bởi BLACKPEOPLE1337 12 Tháng sáu, 2012

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×