1 kilo of cocaine, plural version would be "BIRDS"
ive got only about a half a bird left untill i holler at spanish jose later this evening
#bird gang #birdies #flippin birds #pidgeons #pie #cake
viết bởi crispy chris the barber 19 Tháng tám, 2007
one kilo
15,000 is what it takes to kop a bird from me
viết bởi Dirty-G 05 Tháng mười, 2003
It is the word
Bird, bird bird...bird is the word
#bird #the #word #it #is
viết bởi iCreatewords 05 Tháng hai, 2010
noun, slang for Penis
She likes me, especially since she found out I have a big bird. Her Cat eats my bird all up!!
#penis #crank #cock #willy #johnson #battle axe
viết bởi Hasbro 19 Tháng sáu, 2006
An amount of money, usually 3 quid. Used in the south of England.
"Hey Jack, lend us a bird!"
#three pounds #three pound #three quid #three #pounds #pound #quid #money #brid #burd
viết bởi marcw 20 Tháng năm, 2013
A creature with wings.
There is a bird in the sky.
#fly #wing #sky #air #feather
viết bởi arianne! 14 Tháng tám, 2010
A kilo of cocaine
I need a bird

Whats's a bird?

A kilo of coke, dumbass!
#coke #cocaine #kilo #drugs #snow
viết bởi your mom #2 29 Tháng chín, 2009
Also known as 'The Word.'
A-well-a don't you know about the bird?
Well, everybody knows that the bird is the word!
A-well-a bird, bird, b-bird's the word
#bird #is #the #word #trashmen #family #guy #peter #griffin
viết bởi stevenflow1989 06 Tháng mười, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×