1 kilo of cocaine, plural version would be "BIRDS"
ive got only about a half a bird left untill i holler at spanish jose later this evening
viết bởi crispy chris the barber 19 Tháng tám, 2007
in the uk, bird is a common expression for an amount (any) of prison time.
no dave tonight then?

No man,he got pulled on a warrant,he'll be doing bird for the next six months.
viết bởi 20bag 19 Tháng năm, 2007
one kilo
15,000 is what it takes to kop a bird from me
viết bởi Dirty-G 05 Tháng mười, 2003
A kilo of cocaine
I need a bird

Whats's a bird?

A kilo of coke, dumbass!
viết bởi your mom #2 29 Tháng chín, 2009
Also known as 'The Word.'
A-well-a don't you know about the bird?
Well, everybody knows that the bird is the word!
A-well-a bird, bird, b-bird's the word
viết bởi stevenflow1989 06 Tháng mười, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×