1 kilo of cocaine, plural version would be "BIRDS"
ive got only about a half a bird left untill i holler at spanish jose later this evening
viết bởi crispy chris the barber 19 Tháng tám, 2007
The middle finger.
That asshole just flipped me the bird!
viết bởi SiliconHero 24 Tháng tư, 2003
A $100 bill.
"You wanna flip for a bird?"
viết bởi BLACKPEOPLE1337 12 Tháng sáu, 2012
Slang for girlfriend
Have you seen Mikey's new bird? She's pretty hot.
viết bởi Mikey_2times 28 Tháng năm, 2015
One who flees or runs away once the police come or when sh** gets real
Damn, that hobo started coming after us and that bird Larry was out
viết bởi Swaggykid321 31 Tháng năm, 2014
One who flees or runs away once the police come or when sh** gets real
Damn, that hobo started coming after us and that bird Larry was out
viết bởi Swaggykid321 31 Tháng năm, 2014
also known as "the word"
"B-B-B-BIRD, BIRD, BIRD IS THE WORD!"
viết bởi kjasdgjhbsg 26 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×