1 kilo of cocaine, plural version would be "BIRDS"
ive got only about a half a bird left untill i holler at spanish jose later this evening
#bird gang #birdies #flippin birds #pidgeons #pie #cake
viết bởi crispy chris the barber 19 Tháng tám, 2007
The middle finger.
That asshole just flipped me the bird!
viết bởi SiliconHero 24 Tháng tư, 2003
A $100 bill.
"You wanna flip for a bird?"
#benjamin #100 #$100 #100 dollars #100$
viết bởi BLACKPEOPLE1337 12 Tháng sáu, 2012
Slang for girlfriend
Have you seen Mikey's new bird? She's pretty hot.
#bird #birds #bid #but #bir #burd #berd
viết bởi Mikey_2times 28 Tháng năm, 2015
One who flees or runs away once the police come or when sh** gets real
Damn, that hobo started coming after us and that bird Larry was out
#bird #centereach #selden #ny #hobo #flee #scared #shook #manly #fearless #stick around
viết bởi Swaggykid321 31 Tháng năm, 2014
One who flees or runs away once the police come or when sh** gets real
Damn, that hobo started coming after us and that bird Larry was out
#bird #centereach #selden #ny #hobo #flee #scared #shook #manly #fearless #stick around
viết bởi Swaggykid321 31 Tháng năm, 2014
The word
You mean Bird?!
#bird #birds #the #word #bird's the word #surfin bird #surfing bird
viết bởi BirdWord 20 Tháng mười hai, 2010
also known as "the word"
"B-B-B-BIRD, BIRD, BIRD IS THE WORD!"
#the word #banana #dog #kitten #peter
viết bởi kjasdgjhbsg 26 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×