A woman. usually used when you wanna do something with her, so she's not just a woman but she's someone you gonna shag.

So Ian that bird down there near those chavs. is she the one ye shagged the other night?
So Ian that bird down there near those chavs. is she the one ye shagged the other night?
viết bởi Ian Skinner 30 Tháng ba, 2008
A bird is someone who is bad at life.
That Sarah girl is such a bird; what is she wearing?
viết bởi Random Marely (SPA) 26 Tháng tư, 2006
The word.
Tom:Whats today's word?
Billy:The bird.
Tom:What?
Billy:The bird is the word.
viết bởi random_letters_goKGBHAEDKGBEGB 22 Tháng bảy, 2010
1. Usually a really fucking idiot person who does stupid shit all the time

2. A flying animal, of course
1. "Yea i know man, that kid is a major bird"

2. That bird better not shit on me!
viết bởi Darius Creed 19 Tháng một, 2010
a single cigarette you are attempting to bum off somone.
hey let me get one of those birds man. Can i get a bird.
viết bởi Luke H.. 31 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×