tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A hole that is easy to shoot 1 under par
Dude, this hole is totally birdieable.
viết bởi wozmer 23 Tháng hai, 2011