Top Definition
A gun. See Outkast song "Red Velvet."
You got a body guard, I let my nigga tote the biscuit" - Big Boi
viết bởi stankonia 10 Tháng bảy, 2003
A handgun, specifically, a revolver.
"You can't hide no biscuit in yo' pants like that!"
viết bởi chalk757 27 Tháng bảy, 2004
What the British call a biscuit, the Americans call a cookie.
What the Americans call a biscuit, the British call a scone.
viết bởi LudwigVan 08 Tháng tư, 2004
ass, tush, booty, etc.
I would like to butter her biscuit
viết bởi Phil 22 Tháng tư, 2004
tore up shoes
viết bởi nik nik 29 Tháng bảy, 2002
1. a small quick bread made from dough that has been rolled out and cut or dropped from a spoon.

2. buttocks
1. Pillsbury makes the best biscuits.

2. Yo Willis, did you see the biscuits on that chick?
viết bởi cardinal_fan 25 Tháng mười, 2004
A good looking woman, typically of younger age.
Look at biscuit over there! That bitch is fine as fuck!
#bitch #hoe #broad #young tender #hottie
viết bởi Mr. Biscuit 06 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×