Top Definition
A gun. See Outkast song "Red Velvet."
You got a body guard, I let my nigga tote the biscuit" - Big Boi
viết bởi stankonia 10 Tháng bảy, 2003
A handgun, specifically, a revolver.
"You can't hide no biscuit in yo' pants like that!"
viết bởi chalk757 27 Tháng bảy, 2004
What the British call a biscuit, the Americans call a cookie.
What the Americans call a biscuit, the British call a scone.
viết bởi LudwigVan 08 Tháng tư, 2004
ass, tush, booty, etc.
I would like to butter her biscuit
viết bởi Phil 22 Tháng tư, 2004
A good looking woman, typically of younger age.
Look at biscuit over there! That bitch is fine as fuck!
viết bởi Mr. Biscuit 06 Tháng tư, 2011
1. a small quick bread made from dough that has been rolled out and cut or dropped from a spoon.

2. buttocks
1. Pillsbury makes the best biscuits.

2. Yo Willis, did you see the biscuits on that chick?
viết bởi cardinal_fan 25 Tháng mười, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×