tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Attitude bitch. Bitch attitude.
J'ai tellement une bitchattitude.
viết bởi Oooshit 18 Tháng mười một, 2011