tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
somebody who talks a lot of shit but can't take any
Bitchopper: "you fucking dicklikcer"

Guy 1: "shut up asshole"

Bitchopper: *silent*
viết bởi Mr.BossAwesome 05 Tháng hai, 2011