tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
very similar to an entourage, only with bitches
hell yeah, call up the bitchourage
viết bởi j leezylez 29 Tháng một, 2011