tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
a large person that you consider to be a bitch.
Fat lonnie backed out the fight like a bitchox.
viết bởi jon jonz 25 Tháng hai, 2004