tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Slang for money. Flypaper = paper that attracts flies; bitchpaper = paper that attracts bitches
How much bitchpaper you got on you?
viết bởi soulerrant 06 Tháng mười một, 2013