tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
(n.)- a silly name for a bitch
"Dude, you're such a bitech!"
viết bởi loser 19 Tháng tư, 2003
 
2.
A sexually deviant IT technician.
He/she is a bitech
viết bởi soulmate 02 Tháng bảy, 2004