tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The exageration of the current word biznatch.
Damn, she's a biznatchie!
viết bởi Seaners 13 Tháng mười, 2005