Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
you probably meant to type in black but instead came here.. you racist bastard
Being racist against bkack black people
viết bởi we3kings 04 Tháng mười, 2013
1 0