tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The physical act of humping a dog.
Katie blabla her dog yesterday, the poor thing can't even sit down.
viết bởi klinkous 24 Tháng hai, 2005