tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
on offer til December
Come and get your black bins bags,
wether straight or gay or bender
viết bởi Jerry St Clair 21 Tháng mười một, 2003