Top Definition
A wannabe gardener who kills plants. Opposite of green thumb.
I have killed all the plants in my house. I must have a black thumb.
#green thumb #plant #pots #herbs #lawn
viết bởi Clifford D. 13 Tháng chín, 2006
A term for the inevitable black thumb received from pushing the ash down in a pipe
"My wife knows I started smoking again because of my black thumb, I always forget to wash it off!"
#black #thumb #thum #pipe #ash #dirty #finger #ashy #fingertip
viết bởi InsaneJoker 27 Tháng ba, 2015
A gang group in the south east side of Canada. Origanallly founded to herd black sheep, now help to protect the farmland.
"Man, those Black Thumbs are crazy!" Said Tommy
#black tumb #gang members #ontario black thumbs #tribal group #initiantion
viết bởi group4eveer 16 Tháng mười, 2012
similar to green thumb, but further than plants. everything one touches turns to shit.
WTF you break EVERYTHING. Black thumb dude.
#toss piece #piece of shit #shit head #fucktard #cunt smasher
viết bởi mark fuckin g 22 Tháng mười hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×