tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Black as in a black person. twat as in cunt. a black womens fanny or an insult towards a black person.
I wouldnt mind fucking a black twat

he's a fucking balck twat
viết bởi damien duff 14 Tháng tám, 2006