tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A form of hard core PCP: Slang
Damn bizzle thats some good black wack for shizzle, DAMN
viết bởi shizzle makizzle 21 Tháng mười, 2003