list of other people that african american people collectively want to off, kill, or make disappear.
Yo, is that wiggah on the blacklist? Yeah. Lets get him.

most non-African Americans who use the term ni**** find themselves on the blacklist.
viết bởi LovaJay 06 Tháng mười hai, 2010
A group of girls who strictly fuck black dudes/have ever touched a black man.
Charlie-"Man, Jordan and Kelsey just had an orgy with like 15 niggers!"

Bam-"No way!! Add them to our black list"
viết bởi CaryCorkword 30 Tháng tám, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×