To post a misleading link to a YouTube video of Rebecca Black's "Friday." Related to rickroll.
I just got blacklisted by my co-workers. How exciting!

"Glee" just blacklisted me.
viết bởi boogermonster 13 Tháng năm, 2011
A group of girls who strictly fuck black dudes/have ever touched a black man.
Charlie-"Man, Jordan and Kelsey just had an orgy with like 15 niggers!"

Bam-"No way!! Add them to our black list"
viết bởi CaryCorkword 30 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×