tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A large bum.
Ehhh blad, check out dat chick, she's got a BLACKSIDE!!!
viết bởi Huntrix 19 Tháng mười hai, 2009

Words related to blackside

ass backside blackoff bum rump