tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the art of smifin blacks
hey lets go smith some blacks. (blacksmifin)
viết bởi roothy 06 Tháng năm, 2007

Words related to blacksmifin

black blacksmith nigga roothy smifin