Top Definition
A blacksmith apron is the english terminology for a gunt. Basically this is when a females gut hangs over her genitals. Not an attractive look!
"Hey Rich T, look at em and her blacksmiths apron!"
viết bởi Malcy-Malc 16 Tháng ba, 2005
This afliction is when a persons gut hangs over thier belt, so much so, that it covers thier genitals, in the style of an apron.
"Hey Rich T, look at em`s blacksmiths apron!"
viết bởi Malcy-Malc 14 Tháng ba, 2005
An overabundance of pubic hair. Usually but not always covering the entire frontal pelvic area from hip bone to hip bone. Just immagine the blacksmiths apron. Dirty Dirty hair.
I got a rash from that bitches blacksmith's apron.
viết bởi Saltlick 23 Tháng ba, 2011
An overabundance of pubic hair. Usualy covering a majority of the frontal pelvis. Very popular in the 1940's but falling from favor in the 90's.
That Demi Moore realy has a nice Blacksmith's apron.
viết bởi saltlick 24 Tháng ba, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×