tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A black woman of hispanic descent such as cuban, dominican, puerto rican, etc.
?Donde my blacktinas at?
viết bởi Kobe Sanchez 07 Tháng tám, 2005