Top Definition
Black + latino. A person of mixed black/latin descent.
"I can't tell if that dude's black or latino or what." "He's blacktino, which is like, both."
viết bởi Gerbil Warrior 29 Tháng tư, 2005
A person of both latino (hispanic) and black (african american) descent.
You look half black and/or half latino, what nationality are you?

I'm blacktino. =)

a.k.a. hispanegro, blackanic
viết bởi rafalobo 22 Tháng chín, 2006
A black or dark latino
Shortie\'s blacktino, she\'ll mess with a brother
viết bởi brwn bizzy 26 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×