tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The words in the english language that are associated with black lingo style.
Yo, dawg, you gots sick blackulary!
viết bởi Trevdogg 04 Tháng một, 2005