tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An Acura automobile that is black.
Dude, that blackura Integra is hooked up
viết bởi RK089 10 Tháng mười một, 2006
 
2.
A black Acura. The most beautiful type of Acura.
Damn, that Blackura TL is HOT!!!
viết bởi hoyclan 19 Tháng mười hai, 2009