tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
The act of putting on blankets.
"I just blanketized"
"John is all blanketized."
viết bởi home mc jizzle stick 18 Tháng hai, 2013