tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Woman with an asian face, dresses like Latino and possesses an ass shaped like a black woman.
Yo man I met this hot blasiantina the other day at the club!
viết bởi Furiouslabs 28 Tháng mười hai, 2008