tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone who frequently quotes urban dictionary trying to be cool
person 1: don't be a keener

person 2: don't be a blaspar
viết bởi bassdrum 04 Tháng tư, 2011