tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To temporarily diminish physical and mental control by means of alcoholic liquor.
Let's get blasphemied!
viết bởi badclothes 17 Tháng chín, 2007