tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
fantastic + blast = blastastic
"did you have fun"
"yea, i had a blastastic time"
viết bởi mikez 04 Tháng mười hai, 2006